WhiteVision | document management solutions

FAQ

Heeft u een vraag over OCR in de Cloud? Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.
 


 

 • Veiligheid: wat doen wij wel en wat doen wij niet met uw gegevens?

·         OCR in de Cloud bewaart uw verbruiksgegevens tijdelijk om een afrekening op basis van het verbruik op te stellen.

·         We gebruiken uw e-mailadres om te informeren over de ontwikkeling van de dienst en uw mate van gebruik van de dienst.

·         We verkopen geen gegevens en stellen deze niet aan derden ter beschikking.

·         We verstrekken geen gegevens aan derden ten behoeve van commerciële of charitatieve doelen.

·         OCR in de Cloud is een Nederlands product; uw gegevens gaan niet de landsgrenzen over.


 

 • Hoe werkt de Cloud verbinding en werkt deze ook bij ons?

‚ÄčDe Cloud verbinding verloopt vanaf de PC / Server via HTTPS poort 443. 

 


 

 • Op welke manier is de OCR herkenning optimaal?
         

 De OCR herkenning is optimaal wanneer documenten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het document heeft een minimale resolutie van 300 DPI (Dots Per Inch)
 • Het document is niet bestempeld, beschreven, bekrast, gevlekt of is op andere wijze bevuild
 • Het document bevat geen door scanners veroorzaakte ruis, rasters, doordrukken of overige bevuiling
 • Er is geen gebruik gemaakt van 'lossy' compressie. Dit houdt in dat er geen zichtbare compressie op het document aanwezig is
 • Documenten zoals een kassabon, leverbon, pakbon, offerte etc. zijn uitgesloten
   

 

 • Wat kunnen wij zelf doen om een zo goed mogelijk (herkennings)resultaat te verkrijgen?

Zorg dat documenten zo veel mogelijk voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Een paar voorbeelden van documenten die onvoldoende herkend kunnen worden:
 

Contrast is te laag:

LaagContrast

DPI (Dots Per Inch) te laag:

LageDPI_2

Het document is beschreven:

BeschrevenDOc

Er is een duidelijke doordruk aanwezig:

Doordruk

Er is gebruik gemaakt van 'lossy' compressie:

LossyCompressie

Belangrijke gegevens (b.v. IBAN) zijn geprint in een grafisch lettertype:

Grafisch 


 

 • Wij gebruiken een ander administratief pakket dan vermeld op de website, kunnen jullie daarmee koppelen?

Wij zijn altijd bereid om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Benader ons via info@ocrindecloud.nl.

 


 

 • Een document wordt onvoldoende herkend, wat kunt u hiermee?

Maak een melding aan via het klantportaal. Zorg dat de pdf altijd wordt bijgevoegd.

 


 

 • Aan welke criteria moet een factuur voldoen om in aanmerking te komen voor training?

1) Facturen worden alleen ter training in behandeling genomen: indien de crediteur te identificeren is aan de hand van één van de 4 crediteur-identificatievelden: IBAN-nummer, bankrekeningnummer, KVK-nummer en BTW nummer

     2) Er zijn tenminste 24 facturen van deze crediteur aangeboden in de afgelopen 12 maanden. 

 


 

 • Staat uw vraag hier niet bij en heeft u een vraag over OCR in de Cloud?
Stuur een e-mail naar: info@ocrindecloud.nl met uw vraag en contactgegevens. Wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.